Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/vacimada/archive.vacimadach.hu/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖZPONT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK | Váci Madách Imre Gimnázium

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖZPONT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Váci Madách Imre Gimnázium a kétszintű érettségi vizsga bevezetésétől, azaz 2005-től kezdve emelt szintű érettségi vizsgaközpont.

 1. Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők

  Érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. 

A jelentkezési határidők: A május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. 

Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül .Az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani. Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

 1. A jelentkezés menete a Váci Madách Imre Gimnáziumban ( kijelölt érettségi vizsgahely): 

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az iskolánk titkárságán kell átvenni, kitölteni és a csatolandó dokumentumokkal együtt benyújtani.

 • Tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók jelentkezése 

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók 

a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban vagy a szakképző intézményükben jelentkezhetnek. Minden további tájékoztatást és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni.

az október-novemberi vizsgaidőszakban tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó akkor jelentkezhet iskolánkban érettségi vizsgára, ha saját iskolája nem szervez érettségi vizsgát.  Erről a jelentkezőnek igazolást kell hoznia a saját iskolájából és ezt az igazolást csatolni kell a jelentkezési laphoz. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg!

 • Tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezése

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázók esetén:

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat (azaz függetlenül attól, hogy szerepel-eosztályzat az adott vizsgatárgyból a középiskolai bizonyítványban), az adott vizsgatárgyból van-e érettségi eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. Az “új” érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott

vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni.

Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy intézményben kell leadnia.

Érettségi vizsgát megkezdő, de be nem fejező vizsgázó jelentkezése javító, pótló érettségi vizsgára

Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes vizsgatárgyakból kapott legalább elégséges érettségi vizsgaeredményei nem „évülnek el” (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba. Az  érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.

Tanulói jogviszonyban nem lévő olyan jelentkezők, akik a középiskolai tanulmányaikat befejezték, de nem kezdték meg az érettségi vizsgát

Ha a jelentkező nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, és jelenleg nincs tanulói jogviszonya, a középiskolai tanulmányok befejezését követően jelentkezhet érettségi vizsgára. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés benyújtásakor csatolnia kell a középiskolai bizonyítványát, amely igazolja a középfokú tanulmányok befejezését. A középiskolai tanulmányok befejezése azt jelenti, hogy a vizsgázó teljesítette az érettségi vizsgára történő jelentkezéshez előírt évfolyamok követelményeit egy olyan oktatási intézményben, amely az oktatás keretében felkészít az érettségi vizsgára (pl.: gimnázium, szakgimnázium, technikum, régebben szakközépiskola). A középiskolai tanulmányok befejezését az iskolai bizonyítványban a következő záradékok (bejegyzések) igazolják: „Érettségi vizsgát tehet.”; „Az érettségi vizsgát megkezdte/megkezdheti”; „Középiskolai tanulmányait befejezte, érettségi vizsgát tehet”. (Régebbi keltezésű bizonyítványokban tartalmában hasonló egyedi bejegyzés is lehet.)

A középiskolai tanulmányok sikeres befejezése nélkül érettségi vizsga nem tehető. 

A vizsgázó az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:

a) magyar nyelv és irodalom,

b) történelem,

c) matematika,

d) idegen nyelv,

e) kötelezően választandó vizsgatárgy.

A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, a vizsgára való jelentkezéskor igazolja, hogy rendelkezik iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel, és nyilatkozik arról, hogy kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem változtathatja meg.

A vizsgadíjakról

Az érettségi vizsga térítésmentes az alábbi esetekben térítésmentes:

 • a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig.
 •  az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. 
 • a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összege (ez az összeg 2021-ben: 25.000,-Ft) melyet az iskolánkban kiadott csekken kell befizetni.

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021- ben: 42.000,-Ft).

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetésére vonatkozó információk:

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető ill az iskolánkban átvehető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637- 00000000.

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám az iskolánkban a jelentkezés alkalmával kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat  visszaigényelheti.

A vizsgák időpontja

Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszteri rendelet határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Fontos megjegyezni,  hogy olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.

A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását iskolánk végzi, a jelentkező a szóbeli vizsgabizottság működési idejéről március 1-je után kap tájékoztatást. A szóbeli vizsga kezdő napján 8 órakor minden vizsgázónak meg kell jelennie a vizsgabizottság nyitó értekezletén. A szóbeli vizsgák pontos beosztása ekkor kerül véglegesen kihirdetésre. 

Közösségi szolgálat

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Amennyiben tehát a vizsgázó nem a középiskolai tanulmányok befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban jelentkezik érettségi vizsgára, úgy ezt a feltételt egy későbbi vizsgaidőszakban történő jelentkezés esetén már nem kell teljesítenie. A közösségi szolgálat teljesítését a további (későbbi) vizsgaidőszakokban már nem kell vizsgálni.

Segítség a felkészüléshez

A tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázónak a felkészülést alapvetően maguknak kell megoldani A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. 

A  szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként  különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a középszintű érettségivel kapcsolatos nyilvánosságra hozható információkat legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt hozzuk nyilvánosságra. 

Ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival  (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik a vizsgára készülőket. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás